Medycyna estetyczna: medycyna przyszłości czy już codzienność?

21 marca br. miała miejsce debata ekspercka poświęcona stanowi obecnemu i perspektywom rozwoju medycyny estetycznej. Podczas debaty, uczestniczący w niej eksperci, przedstawili wyniki badania opinii publicznej na temat wiedzy, oczekiwań i postaw Polaków wobec zabiegów medycyny estetycznej. Efektem debaty ekspertów była inauguracja  kampanii edukacyjnej: „Twarz z głową: wiem, wymagam, wybieram sprawdzoną jakość”. Kampania ma na celu propagować wiedzę nt. medycyny estetycznej i kształtować postawy pacjentów w oparciu o świadome wybory i partnerstwo z lekarzem.


Fizyczna atrakcyjność i uroda nabierają we współczesnym świecie rosnącego znaczenia. Dłużej żyjemy, dłużej jesteśmy sprawni i aktywni, dłużej chcemy dobrze wyglądać.
To niewątpliwie podwaliny dynamicznego rozwoju medycyny estetycznej, która po okresie kontrowersji, jakie budziła jeszcze do niedawna, wchodzi na dobre do naszej codzienności.  Potwierdzają to najnowsze wyniki badania na temat wiedzy i postaw Polaków wobec medycyny estetycznej, przeprowadzone na zlecenie kampanii edukacyjnej przez instytut badawczy Millward Brown. Wynika z nich, że w świadomości Polaków dokonał się przełom: zabiegi medycyny estetycznej nie tylko zyskują dynamicznie na popularności, ale i budzą coraz mniej kontrowersji,  zyskując sporą akceptację.
Oznacza to, że liczba osób potencjalnie zainteresowanych zabiegami medycyny estetycznej zacznie rosnąć. To, czy trafią do renomowanego gabinetu, gdzie wspólnie z lekarzem ustalą cele i plan leczenia, gwarantującego bezpieczeństwo i naturalny wygląd, zależy od ich wiedzy. Medycyna estetyczna ma wiele do zaoferowania, ale nie każdy wybrany przez pacjenta zabieg musi być dla niego odpowiedni, nie każdy wymarzony efekt jest możliwy do uzyskania i nie każdy stosowany w gabinetach preparat spełnia kryteria najwyższej jakości. Wiedza pacjenta, to najlepsza tarcza, chroniąca go przed niepożądanymi efektami zabiegów, ale i punkt wyjścia dla partnerskiej współpracy między pacjentem i lekarzem.

Popularyzacji wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i kształceniu wymagających pacjentów, świadomych możliwości, ale i zagrożeń ze strony niefachowo wykonywanych zabiegów, służyć ma kampania „Twarz z głową: wiem, wymagam, wybieram sprawdzoną jakość”.  W skład kapituły kampanii weszli uczestnicy debaty nt. przyszłości medycyny estetycznej, eksperci z obszaru dermatologii estetycznej, seksuologii, ginekologii i psychologii, którzy tym samym potwierdzili potrzebę działań sprzyjających podnoszeniu poziomu wiedzy i odpowiedzialnym wyborom przy poddawaniu się zabiegom  medycyny estetycznej.
„Kampania „Twarz z głową: wiem, wymagam, wybieram sprawdzoną jakość”, edukująca o tym, że zabiegi estetyki lekarskiej są bezpieczne przy rozważnym ich zastosowaniu jest absolutnie potrzebna. Estetyka lekarska oferuje dzisiaj bardzo wiele, ale pod warunkiem, że osoby zainteresowanie będą miały wiedzę jak mogą z niej bezpiecznie skorzystać. Istotna jest tutaj rola lekarza, który poprzez szczerą rozmowę z pacjentem odradzi lub zaproponuje dany zabieg. Tylko rozwaga w poprawianiu swojego wyglądu gwarantuje sukces: bezpieczeństwo i uzyskanie pożądanego, naturalnego efektu” – powiedziała dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
Kampania myślą skierowana jest do wszystkich osób, które poszukują rzetelnej wiedzy z zakresu medycyny estetycznej. Jej celem jest „uporządkowanie” rynku medycyny estetycznej i zagwarantowanie, aby rosnącemu popytowi na jej usługi, odpowiadała oferta najwyższej jakości, dająca możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa. Inicjatorzy chcą obalić powstałe wokół medycyny estetycznej negatywne skojarzenia i przedstawić najnowsze fakty na temat możliwości jakie daje ona współczesnemu człowiekowi. Kampania będzie  promować świadome („z głową”) i odpowiedzialne wybory oraz budować społeczne zaufanie do medycyny estetycznej.
Inicjatorem kampanii „Twarz z głową: wiem, wymagam, wybieram sprawdzoną jakość” jest firma Allergan, a partnerami kampanii są: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział w Warszawie, Sekcja Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.